Behandlingar

Undersökning

För att du skall kunna ha friska tänder och god munhälsa livet ut är det viktigt med regelbundna undersökningar hos en tandläkare.

Undersökningen består av: kontroll av tänder, munslemhinnan, bettfuntktionsstörningar och andra förekommande orala sjukdomar. Röntgen tas som ett bra hjälpmedel vid diagnostisering av karies (hål i tänderna), parodontit (tandlossning sjukdom), infektioner eller sjukliga förändringar i och kring tänder och ben etc. Därefter samlar tandläkaren ihop all information från undersökningen för att slutligen planera/besluta om förebyggande eller operativ behandling behöver utföras.

Förebyggande tandvård

Förebyggande tandvård innebär att få ordentligt med information och instruktioner om de orala sjukdomar som kan uppstå i munnen och därefter med kunskap kunna upprätthålla en optimal oral hygien livet ut.

Vi har kvalificerad personal som är duktiga och vet hur man skall gå vidare med förebyggande tandvård. Därefter följer regelbundna kontroller där tips och råd ges om vilka hjälpmedel som passar bäst för att du ska kunna bibehålla en god munhälsa.

Tandlossning

För att undvika parodontit (tandlossningssjukdom) är det viktigt att tandläkaren vid varje undersökning kontrollerar tandköttet och om tandköttsfickor finns runt varje tand. Skulle inflammation och bakteriebelägg finnas, följer det ett flertal behandlingssätt:

 • Tandköttsfickor > 4mm går att självbehandla med optimal tandborstning.
 • Tandköttsfickor < 5mm måste med god kooperation av dig som patient och operativ behandling från tandläkaren kunna avlägsnas.
 • Parodontal kirurgi- en kompletterande behandling vid omfattande situationer.
Rotbehandling

Rotbehandling på en tand behöver utföras om hålet i tanden blivit så djupt att pulpan skadats. Bakterier som tränger ner i tanden via hålet kan skada/döda pulpan. Detta leder oftast till skarp eller dov molande smärta men ibland kan det vara helt smärtfritt. En rotbehandling kräver oftast fler än ett besök hos tandläkaren. Vid det första tillfället avlägsnas all karies och rotkanalen öppnas upp för att ta bort tandpulpan och smärtan. Rotkanalen fylls sedan igen med ett bakteriedödande medel. Vid nästa besök fylls tanden med ett material som ersätter död vävnad, det går till på ungefär samma sätt som när man lagar en tand. När du rotfyllt en tand måste det även göras en kompositfyllning, alternativt en porslinskrona för att återställa förlorad tandsubstans.  

Vanligaste orsakerna till rotbehandling:

 • Karies (hål i tanden)
 • Läckage i fyllning
 • Spricka i tand
 • Tand- gnissling/pressning
 • Infektion eller inflammation inne i tanden kan innebära att pulpavävnaden är skadad.
Restaurerande behandling

Innebär allt från att ersätta en viss förlorad tandsubstans till att ersätta tandlucka/tandluckor som har uppstått av olika skäl. Eftersom detta är individuellt är det bäst att kontakta oss för mer information om hur behandlingen kan se ut just för dig.

 • Små hål går att laga med komposit (plastfyllning)
 • Skulle kariesangereppet (hål i tanden) vara stort brukar tandläkaren rekommendera porslinkrona istället för en stor plastfyllning.
 • Skulle kariesangreppet (hål i tanden) vara så stort att det inte går att åtgärda endast med en porslinkrona får en extra behandling utföras som t.ex.. med stift som porslinkronan har som underlag för stabilitet och hållfasthet. Dock måste tanden rotfyllas innan stiftbehandling kan utföras.
Implantat

Vad kostar en implantatbehandling?

Innan behandlingen startar görs en noggrann bedömning och kostnadskalkyl. Kostnaden för en implantatbehandling varierar och beror på hur många implantat som ska sättas in, vilken typ av behandling som önskas och vilket tandtekniskt arbete som krävs.

Hur går själva behandlingen till?

 1. Vid första besöket samlas information från foton, avtryck och röntgen in. Med informationen bestäms vilken typ av behandling som är aktuell och sedan utförs själva operationen.
 2. Vilken metod som används beror på flera faktorer, till exempel tandhälsa, hur många tänder det gäller och vilka tänder som ska ersättas.
 3. Vid en vanlig behandling sätter tandläkaren först in implantatet, som sedan får läka in i käkbenet under 3-6 månader. Under läkningsperioden får du en tillfällig protes tills den permanenta kronan kan sättas in.

Varför ska jag välja tandimplantat?

När rotstrukturen från en naturlig tand saknas finns risk att käkbenet krymper ihop. Det gör att ditt ansikte ser äldre ut än det egentligen är. Med implantat behöver du inte oroa dig för några lösa delar, tandimplantatet är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen och ett implantat håller oftast livet ut.

Finns det risker med tandimplantat?

En utvärdering görs innan behandling för att fastställa att patientens medicinska tillstånd lämpar sig för allmänna oralkirurgiska ingrepp. Patienter som har medicinska eller andra tillstånd som kan besvära eller försvåra läkningsprocessen av ben- eller mjukvävnaden (t.ex. bindvävssjukdomar, steroidbehandling, beninfektioner, rökning) måste tillsammans med sin tandläkare noggrant utvärdera de eventuella riskerna och fördelarna med tandimplantat.

Är hög ålder ett problem?

Många lite äldre patienter kan vara oroliga över att deras ålder kan vara ett hinder för dem när det gäller att dra nytta av alla fördelar med tandimplantat. Men när det kommer till tandimplantat är hälsan en mer avgörande faktor än åldern. Om du är frisk nog för att kunna få en tand utdragen är du förmodligen frisk nog för att kunna använda tandimplantat. Din tandläkare avgör om tandimplantat är lämpligt för dig efter noggrann utvärdering av din hälso- och tandstatus.

Vilka fördelar har tandimplantat jämfört med proteser eller en tandbro?

Förbättrar utseendet – Om du tappar hela tanden (krona och rot) blir käkbenet mindre och ansiktet ser då ofta äldre ut än det är. Tandimplantat sätter stopp för detta på ett sätt som konventionella proteser eller en tandbro inte kan.

Friska tänder bevaras – Med konventionella tandbroar måste tänderna intill den saknade tanden vanligtvis slipas ned för att tandbron ska kunna förankras. Med tandimplantat behöver de friska tänderna ofta inte förändras.

Permanent lösning – Du behöver inte oroa dig över några lösa delar. Tandimplantatet är stabilt och bekvämt. Det behövs ingen justering efter insättningen. Implantatet håller oftast hela livet ut.

Påverkar tandimplantaten mitt dagliga liv?

Tandimplantat känns, ser ut som och fungerar som naturliga tänder. Du kan äta och dricka precis som vanligt. Men det viktigaste är att tandimplantat oftast förbättrar livskvalitén. Personer som har känt sig generade och oroade för sina tandproblem blir ofta överväldigade av vad de nya permanenta tänderna kan göra för självkänslan.

Ser tänderna naturliga ut?

Tandimplantaten är så naturtrogna som möjligt och det är svårt att se skillnaden mellan de nya tänderna och dina naturliga tänder.

Kommer jag att kunna tugga som vanligt?

Ja, det kommer du. Efter en kortare period av anpassning blir tuggkapaciteten som med dina vanliga tänder.

Hur lång tid tar det att sätta in ett tandimplantat?

En vanlig behandling tar cirka 3-6 månader. Tandläkaren sätter först in implantatet, som sedan får läka in i käkbenet. Under läkningsperioden får du en tillfällig protes tills den permanenta kronan kan sättas in.

Tidsåtgången beror på flera faktorer, till exempel din tandhälsa, hur många tänder det gäller och vilka tänder som ska ersättas. Dessa faktorer avgör också hur många besök som behövs hos tandläkaren under behandlingsperioden.

Är behandlingen smärtsam?

Visst obehag kan upplevas, precis som vid alla operationer. Att endast sätta in ett implantat orsakar vanligtvis mindre obehag än att sätta in flera. Bedövning och lugnande medel används ofta för att minska eventuella obehag när tandimplantatet sätts in. Be din tandläkare berätta om andra patienter som redan har genomgått behandlingen, så att du kan få ta del av deras erfarenheter.

Hur kommer jag att må efter behandlingen?

Smärre utgjutningar och svullnader i tandköttet och mjukvävnaden efteråt är normalt. Men oftast kan besvären, om sådana uppstår, behandlas med vanliga smärtstillande medel. Vanligtvis kan du vara tillbaka på arbetet dagen efter.

Hur ska jag sköta mina tandimplantat?

Dina nya tänder måste skötas och kontrolleras regelbundet, precis som dina vanliga tänder. Borsta tänderna och använd tandtråd enligt din tandläkares eller tandhygienists instruktioner. Besök din tandläkare var sjätte månad, eller oftare om så behövs.

Akuttandvård

Vår målsättning är att om du som patient kontaktar oss med akuta besvär skall få möjlighet att få en tid redan samma dag! Ju tidigare under dagen du kontaktar oss desto lättare blir det att ordna ett besök. Kungsfors tandvård utökar tillgängligheten med öppettider under vardagar samt lördagar om akuta besvär skulle uppstå. Hitta mottagning.

Undrar ni över något mer?

Varmt välkommen att kontakta någon av våra mottagningar.